Вработуваме

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје во моментов нема слободни работни места:

Ако имате квалификации за Front-End Web developer
1. HTML5
2. CSS3
3. Bootstrap
4. JavaScript
5. jQuery
6. Angular
7. Adobe Photoshop
8. Orchard CMS 
9. nopCommerce 

 или

Ако имате квалификации заBack-End Web developer
1. Visual C#
2. ASP.net
3. MVC
4. Linq to SQL
5. Web API
6. Microsoft SQL Server 
7. Orchard CMS 
8. nopCommerce  


Испратете електронска порака во која ќе бидат содржани основните информации за вас на dimitar.jovanovski@esoft.com.mk со назнака „Барам работа“.

 
  Powered by D.J.