Вработуваме

ЕСОФТ СОЛУШН ДОО Скопје во моментов има потреба од следниов кадар:

Back-End Web developer - 1 работник
1. C#
2. ASP.net
3. MVC
4. Linq to SQL
5. Web API
6. Microsoft SQL Server 
7. предност - Orchard CMS 
8. предност - nopCommerce  

Front-End Web developer - 1 работник
1. HTML5
2. CSS3
3. Bootstrap
4. JavaScript
5. jQuery
6. Angular
7. Adobe Photoshop
8. предност - Orchard CMS 
9. предност - nopCommerce 

Испратете електронска порака во која ќе бидат содржани основните информации за вас на dimitar.jovanovski@esoft.com.mk со назнака „Back-End Web developer“ или соодветно за Front-End Web developer

 
  Powered by D.J.